နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

UNICEF အဖွဲ့သည် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်အောက်တွင် ကလေး သူငယ်များအား အကြမ်းဖက်မှုမှ  ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်  Case Management သင်တန်းများဖွင့်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော နည်းနစ်များအား ပံ့ပိုးပေးခြင်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် လူမှုဝန်ထမ်းဉီးစီးဌာန၏ ဉီးဆောင်မှုဖြင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး များဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးတွင် Unicef အထောက်အ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း(၁) World Vision (Myanmar)(၂) Save the Children (UK)(၃) Help Age International (Myanmar) (၄) Good Neighbors International(၅) Mercy Corps (၆) Association for Aid and Relief (Japan)(၇) New Humanity Myanmar(၈) Trocaire(၉) Diakonia(၁၀) World Education. Inc(၁၁) Dani...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် အခြေစိုက်နိုင်ငံ သက်တမ်းကာလ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းဒေသ မှ ထိ ၁ Relief International (RI) အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ ၉-၇-၂၀၂၁ ၈-၇-၂၀၂၄ အ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သဘောတူညီမှုစာလွှာ (LoA) လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများစဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်အခြေစိုက် နိုင်ငံစီမံချက်ရန်ပုံငွေ USD (သိန်း)စီမံကိန်းအမည်လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နေ့ကာလစီမံကိန်းဒေသ၁။ABILIS Myanmar Country Officeဖင်လန်၂၁၁၇၂၇မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့ မ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများစဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်အခြေစိုက် နိုင်ငံစီမံချက်ရန်ပုံငွေ USD (သန်း)စီမံကိန်းအမည်လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နေ့ကာလစီမံကိန်းဒေသ၁။The Freedom Fundဗြိတိန်၃ သန်းထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန်အဓမ္မစေခိုင်းခြင်းခံရသည့်လူကုန်ကူးခံရသူမြန်မာအမျိုးသမီးများ အားကာကွယ်စ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR