ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများ


စဉ်
အဖွဲ့အစည်းအမည်
အခြေစိုက် နိုင်ငံ
စီမံချက်ရန်ပုံငွေ USD (သန်း)
စီမံကိန်းအမည်
လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နေ့
ကာလ
စီမံကိန်းဒေသ
၁။The Freedom Fund
ဗြိတိန်
၃ သန်း
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန်အဓမ္မစေခိုင်းခြင်းခံရသည့်လူကုန်ကူးခံရသူမြန်မာအမျိုးသမီးများ အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တားဆီး ကာကွယ်ခြင်း
၂၁.၅.၂၀၂၀
၃ နှစ်
ကချင်၊ ရှမ်း
၂။The HALO Trust
စကော့တလန်
၄ သန်း
မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးခြင်း၊ အခြေခံ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူ ခြင်း၊ လူထုအတွင်း စည်းရုံးခြင်းနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်း ဒဏ်သင့်လူနာများ၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူလူနာများ၊ မသန်စွမ်းဖြစ်သူများ ကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းပေးခြင်းဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့ဘ၀များနှင့် ၄င်းတို့၏ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းများ တိုးတက်စေခြင်း
၂၅.၉.၂၀၂၀
၃ နှစ်
ကရင်၊ ပဲခူး၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရှမ်း
၃။Samaritan’s Purse
အမေရိကန်
၁.၅ သန်း
လူကုန်ကူးခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်လာသူများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်လာနိုင်ရေး နှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး
၂၅.၉.၂၀၂၀
၃ နှစ်

ကချင်၊ရှမ်း၊ကရင်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်

၄။The International Organization for Migration (IOM)
ဆွစ်ဇာလန်
၃ သန်း
ထိခိုက်လွယ်သော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ များနှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများကို အကူအညီ ပေးခြင်း နှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာစေရေးအတွက် ပံ့ပိုး ကူညီခြင်း
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ကချင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း
၅။The Federation of Handicap International (Humanity and Inclusion - HI)
ပြင်သစ်
၆ သန်း
အားလုံးအကျုံးဝင်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အားလုံးအကျုံးဝင် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၊ အားလုံးအကျုံးဝင် ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားခြင်းဆိုင်ရာ မိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက် ချက် (မိုင်းဘေးအန္တရာယ် အသိပညာနှင့် မိုင်းထိသူများ အကူအညီပေးခြင်း)
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်
၆။Norweigan People’s Aid (NPA)
နော်ဝေ
၆ သန်း
မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးခြင်း၊ အကြို ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (Non- Technical Survey)၊ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း (Mapping)၊ အဆင့်မြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (Technical Survey)နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး‌ရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများ (Other Stakeholders) များအား ပံ့ပိုးခြင်း
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ပဲခူး၊ တနင်္သာရီ
၇။International Justice Mission (IJM)
အမေရိကန်
၃ သန်း
လူကုန်ကူးခံရသူများအတွက် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှု
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ရန်ကုန်၊ မကွေး၊ နေပြည်တော်
၈။Danish Refugee Council (DRC/DDG)
ဒိန်းမတ်
၃ သန်း
နေရပ်စွန့်ခွာရှောင်တိမ်းသူများအား လူသား ချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ မိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအားအကူအညီပေးလုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ကချင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း
၉။Mines Advisory Group (MAG)
UK
၅ သန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူများ အားလူသားချင်း စာနာသော အကူအညီ  ပေးရေး 
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၃ နှစ်
ကယား၊ ကရင်၊ ပဲခူး၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ တနင်္သာရီ

MOS

DSW

DDM

DOR