နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး/ဒုတိယဝန်ကြီး သတင်းများ

...
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှကျင်းပခဲ့သည့် Gender ၊ CEDAW၊ UNSCR 1325 အသိပညာပေး Online သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

         လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်‌ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဉီးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ အတွက် Gender, CEDAW, NSPAW,  UNSCR 1325 online အသိပညာပေးသင်တန်း ဖွင့်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဝန်ကြီးဌာန၏ Monitoring and Evaluation Team မှ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

  လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ ( Monitoring  and  Eva...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

        လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနသည်  ရန်ကုန...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ မ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီ အစည်းအဝေးကို (၂၉-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီတွင် တိုင...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

လူမူဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်​ရေးနှင့်ပြန်လည်​နေရာချထား​ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ​ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန

               မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်း (ကျိုင်းတုံ)တွင် စခန်းအခြေပ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ (၃) ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်


ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း