ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန

အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန (Emergency Operation Centre)     ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟို ဌာန (Emergency Operation Centre) သည် ရာသီဥတုနှင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များကို မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ချက်များနှင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ အ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR