ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံ(Shelter)များကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ(ယခင်)၏ ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း Shelter...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR