ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ခြင်း

     မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦ(Shelter)များကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း Shelter (၉၅)...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOD

DSW

DDM

DOR