ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံ(Shelter)များကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ(ယခင်)၏ ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း Shelter (၉၅)လုံး ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 

မုန်တိုင်းဘေးနှင့်ရေဘေးအပါအဝင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့လာပါက ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်ရေး၊ သာမန်အချိန်တွင် ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂-၂၀၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်(၁၁)ခုတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅၃) လုံးကို အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမှ ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          သို့ဖြစ်ပါ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ (၉၅)လုံး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၅-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ (၁၅၃)လုံး၊ စုစုပေါင်း (၂၄၈)လုံး ဖြစ်၍ ဆောက်လုပ်ပြီး (၂၂၅) လုံး၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ (၂၃) လုံး ဖြစ်ပါသည်။


v ကရင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၄) လုံးကို တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

v ချင်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၆) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၅) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံး ဖြစ်ပါသည်။

v မွန်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

v ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၆၀)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၅) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံးဖြစ်ပါသည်။

·        ကျောက်ဖြူခရိုင်အတွင်း တည်ဆောက်ပြီး Shelter (၂၄)လုံး

·        စစ်တွေခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter (၁၇)လုံးအနက် တည်ဆောက်ပြီး (၁) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံး

·        မြောက်ဦးခရိုင်အတွင်း ဆောက်လုပ်ပြီး Shelter (၉)လုံး

·        မောင်တောခရိုင်အတွင်း ဆောက်လုပ်ဆဲ Shelter (1)လုံး

·        သံတွဲခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter ()လုံးအနက် တည်ဆောက် ပြီး()လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၅)လုံး

v ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၂)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

v စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်စုစုပေါင်းShelter(၁၁)လုံးကိုတည်ဆောက်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။

v တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၆)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၅)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံးဖြစ်ပါသည်။

v ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၇)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက် ပြီး (၆)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၁)လုံးဖြစ်ပါသည်။

v မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter ()လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

v ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်းShelter(၉)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

v ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၃)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး(၁၁)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁၆)လုံးဖြစ်ပါသည်။

·        ပုသိမ်ခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter (၃၇)လုံးအနက် တည်ဆောက်ပြီး(၃၄)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံး

·        ဖျာပုံခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter (၄၈)လုံးအနက် တည်ဆောက်ပြီး(၄၂)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံး

·         မြောင်းမြခရိုင်အတွင်း ဆောက်လုပ်ပြီး Shelter (1)လုံး

·        လပွတ္တာခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter (၄၇)လုံးအနက် တည်ဆောက်ပြီး (၄၁) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ()လုံး

·        ဟင်္သာတခရိုင်အတွင်း စုစုပေါင်း Shelter (၂)လုံးအနက် ဆောက်လုပ်ပြီး Shelter (1)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံး


MOS

DSW

DDM

DOR