ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

     မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အဦ(Shelter)များကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း Shelter (၉၅) လုံး ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 

မုန်တိုင်းဘေးနှင့်ရေဘေးအပါအဝင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့လာပါက ဘေး လွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်ရေး၊ သာမန်အချိန်တွင် ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုနိုင်ရေး တို့အတွက် အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်(၁၁)ခုတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၄၂)လုံးကို အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမှ ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

    သို့ဖြစ်ပါ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ (၉၅)လုံး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ယနေ့ အထိ (၁၄၂)လုံး၊ စုစုပေါင်း (၂၃၇) လုံး ဆောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

 • ကရင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၃) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
 • ချင်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၄) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံး ဖြစ်ပါသည်။
 • မွန်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅၇)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၄၉) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၈)လုံးဖြစ်ပါသည်။
 • ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၂)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၁) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၁)လုံး ဖြစ်ပါသည်။ 
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၁)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၉) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၂)လုံး ဖြစ်ပါသည်။
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၃) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၂)လုံး ဖြစ်ပါသည်။
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter(၂)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်းShelter(၉)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်းShelter(၁၃၃)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက် ပြီး(၁၁၀)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၂၃)လုံးဖြစ်ပါသည်။


MOD

DSW

DDM

DOR