ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဘေးသင့်ဒေသများအမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့

ဘေးသင့်ဒေသများ အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့ကို  အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၆-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၄/၂၀၁၈)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ မျိ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOD

DSW

DDM

DOR