ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဘေးသင့်ဒေသများအမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့

ဘေးသင့်ဒေသများ အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့ကို အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၆-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၈)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ဌာနများနှင့် လျင်မြန်စွာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် စားနပ် ရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR