ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဘေးသင့်ဒေသများ အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့ကို အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၆-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၈)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ဌာနများနှင့် လျင်မြန်စွာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် စားနပ် ရိက္ခာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ မျိုးစပါးနှင့် အခြားသီးနှံများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ထောက်ပံ့ခြင်း၊ လမ်းတံတား ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ လူနေအိမ်နှင့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ ပျက်စီးမှုအတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အမျိုးသားသဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

  • ကရင်ပြည်နယ်တွင် မိုးစပါးနှင့်အခြားသီးနှံများအတွက် ငွေကျပ် (၃၄၉.၀၆၀) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • ချင်းပြည်နယ်တွင် လမ်း၊တံတား(၂၁)ခုအတွက် ငွေကျပ်(၅၁၈.၁၈၁)သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • မွန်ပြည်နယ်တွင် မျိုးစပါး၊စိုက်ခင်း၊ ကြဲခင်းများနှင့် ကျိုက်သလ္လံစေတီတော်မြတ်ကြီး ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက် ငွေကျပ် (၈၆၀.၅၀၀) သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပျက်စီးဧကများနှင့် လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း(၂၁)ခုအတွက် ငွေကျပ်(၄၄၅.၄၅၉)သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တံတားများ၊ ဆွာချောင်းရေပိုလွှဲကျိုးပေါက်မှုကြောင့် သဲဖုံးလယ် ယာမြေများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ပျက်စီးနေအိမ်များနှင့်ကျေးရွာပြောင်းရွှေ့ခြင်းများနှင့်မျိုးစပါးနှင့်အခြားသီးနှံများပျက်စီးမှုများအတွက်ငွေကျပ်(၇၅၂.၉၇၀)သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမျိုးစပါးနှင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ် (၁၆၈.၀၆၂)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မျိုးစပါးပျက်စီးဧကများအတွက် ငွေကျပ်(၂၈၇.၀၅၀) သန်း ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်း (၈) ခုအတွက် ငွေကျပ်(၂၀၀.၀၀၀) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။


MOS

DSW

DDM

DOR