တင်ဒါ

လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၀န်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၁။     &nbs...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။  &nb...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံး ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရလူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၁။  လူမှ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

MOS

DSW

DDM

DOR