တင်ဒါ

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Close

MOD

DSW

DDM

DOR