ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှု...

Published By : Ministry

၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝ...

Published By : Ministry

သိုလှောင်ရုံလက်စွဲ

Published By : Disaster Management

လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးစံလု...

Published By : Social Welfare

ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့လူနာများနှင့်သံသယလူနာများသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရေ...

Published By : Social Welfare

စေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းလက်စွဲစာအုပ်

Published By : Social Welfare
MOD

DSW

DDM

DOR