ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

ဌာနမှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များ

...
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

Published By : Ministry

...
လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးစံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Published By : Social Welfare

...
ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့လူနာများနှင့်သံသယလူနာများသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ယာဉ်မောင်းနှင့်အကူတို့အတွက် အသိပညာပေးလက်စွဲ

Published By : Social Welfare

...
အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျုဟာစီမံကိန်း

Published By : Social Welfare

...
မြန်မာနိုင်ငံ​၏ကျား၊မ ရေးရာတန်းတူညီမျှခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ​၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေဆန်းစစ်မှု

Published By : Social Welfare
MOS

DSW

DDM

DOR