ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိခိုက်ခံစားရသော ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကို အတန်အသင့် သက်သာလျော့ပါးစေသည့်အတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၁-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR