ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိခိုက်ခံစားရသော ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကို အတန်အသင့် သက်သာလျော့ပါးစေရန်အတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်မှ ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၅-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR