ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူမှုရေးပင်စင်

လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် များအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စီမံကျော်လွှားနိုင်မှုနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုများ မြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်းရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့အား မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်  လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR