ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် များအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စီမံကျော်လွှားနိုင်မှုနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုများ မြှင့်တင်ရေး၊ ထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်းရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့အား မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်  လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းစီမံချက်ပါ အစီအစဉ်များအနက် အမျိုးသားလူမှုရေး ပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစပြီး အကျုံးဝင်သည့် အသက်(၉၀)နှစ်နှင့်‌အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို တစ်ဦးတစ်လလျှင် ကျပ်တစ်သောင်း နှုန်းဖြင့် သုံးလတစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်မှစ၍ အသက်လျော့ပြီး အသက်(၈၅)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဘိုးဘွားဦးရေ (၂၃၀,၀၀၀)ဦးကို ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်တလောကူးစက်ဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကာလအတွင်း ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ထောက်ပံ့မှုအဖြစ် လူမှုရေးပင်စင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အသက်(၈၅)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းထောက်ပံ့မှုကိုလည်းကောင်း၊ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်(CERP)အရ အသက်(၈၀)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၈၅)နှစ် မပြည့်သေးသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ သက်ကြီးရွယ်အို(၃၀၀,၀၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်ကို  တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀/-နှုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ထောက်ပံ့မှုကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးပင်စင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်ရာတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၌ ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာများကို လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ရန်နှင့် လူမှုရေးပင်စင် ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ မြို့/ရွာများ အတွင်းရှိ  အခြားသော ငွေကြေးပေးအပ်မှု အစီအစဉ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ “လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း” (Post Distribution Monitoring-PDM) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။


  လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မှု


လူမှုအားမာန်အဖွဲ့(ISHG)များအား ထောက်ပံ့ခြင်း

မျိုးဆက်အသီးသီး၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်တဲ့ “လူမှုအားမာန်” (Inclusive Self-Help Group-ISHG) အဖွဲ့များကို ကျေးရွာအဆင့်များတွင်ဖွဲ့စည်းပြီး   သက်ကြီး ရွယ်အိုများနှင့် အခြားမျိုးဆက်များအတွက် အပြန်အလှန် ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားလျက်ရှိပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ဖြစ်သော လူမှုအားမာန်အဖွဲ့ပေါင်း(၂၁၆)ဖွဲ့ကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရန်ပုံငွေမှ အဖွဲ့အစည်း များရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်က စတင်ပြီး ကနဦး မတည်မှု ရန်ပုံငွေ အနေဖြင့် တစ်ဖွဲ့ကို ကျပ်(၁၀)သိန်းစီ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။


လူမှုအားမာန်အဖွဲ့များသို့ ထောက်ပံ့မှု

MOS

DSW

DDM

DOR