ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သဘောတူညီမှုစာလွှာ (LoA) လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများ


စဉ်
အဖွဲ့အစည်းအမည်
အခြေစိုက် နိုင်ငံ
စီမံချက်ရန်ပုံငွေ USD (သိန်း)
စီမံကိန်းအမည်
လက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်နေ့
ကာလ
စီမံကိန်းဒေသ
၁။ABILIS Myanmar Country Office
ဖင်လန်
၂၁၁၇၂၇
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့ များအား ထောက်ပံ့ငွေများပံ့ပိုးပေးခြင်း
၇.၈.၂၀၂၀
၂ နှစ်
ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ရခိုင်၊ချင်း၊ပဲခူး၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ၊ ရန်ကုန်
၂။DanChurchAid Myanmar
ဒိန်းမတ်
၉၆၁၂၉၂
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့် မိုင်းအန္တရာယ် အသိပညာပေးလုပ်ငန်း၊ မိုင်းကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူများကို အကူအညီပေးရေး
၂၁.၈.၂၀၂၀
၂ နှစ်
ပဲခူး၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း
၃။BRAC Myanmar
နယ်သာလန်
၇၀၄၈၆၈
ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နယ် မြေများ၌ နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းရသူများ၊   မသန်စွမ်းသူများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးများ အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၂ နှစ်
ကရင်
၄။World Education Inc;
အမေရိကန်
၈ သိန်း
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ နှင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မသန်စွမ်း သူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မိုင်းအန္တရာယ် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဆောင်ရွက်ဆဲ
၂ နှစ်
ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်MOS

DSW

DDM

DOR