ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း

(၁) World Vision (Myanmar)

(၂) Save the Children (UK)

(၃) Help Age International (Myanmar) 

(၄) Good Neighbors International

(၅) Mercy Corps 

(၆) Association for Aid and Relief (Japan)

(၇) New Humanity Myanmar

(၈) Trocaire

(၉) Diakonia

(၁၀) World Education. Inc

(၁၁) Danish Refugee Council 

(၁၂) Mines Advisory Group (MAG)

(၁၃) Community and Family Services International (CFSI)

(၁၄) Population Services International (PSI) 

(၁၅) People In Need 

(၁၆) Association Francois Xavier Bagnoud (AFXB) 

(၁၇) Voluntary Service Overseas (VSO) 

(၁၈) Community Partners International (CPI) 

(၁၉) Action Aid Myanmar

(၂၀) Care International Myanmar

(၂၁) Japan Heart (New)

(၂၂) Terre des Homes Switzerland (Tdh-L) 

(၂၃) Triangle GH (Myanmar) 

(၂၄) Dan Church Aid Myanmar (DCA) 

(၂၅) Christian Aid (CA) 

(၂၆) Child Fund Myanmar (CFM) 

(၂၇) White Elephant Foundation (WEF) 

(၂၈) The Nippon Foundation (Work Plan)

(၂၉) American Refugee Committee (ARC) (Project Agreement)

(၃၀) World Learning (Project Agreement)

(၃၁) Kyoshin Co., Ltd (LTA)

(၃၂) Care Support Clover (CSC) (LTA)

(၃၃) Plan International (Myanmar)  (LoA)

(၃၄) Latter day SaintCharities (LDSC) and Community Development 

Association (CDA) (LoA)လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် MoU ၊ LTA ၊ Project Agreement လက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများစာရင်း


စဉ်
အဖွဲ့အစည်းအမည်
အခြေစိုက်နိုင်ငံ
စာချုပ် အမျိုးအစား
သက်တမ်း ကာလ မှ
သက်တမ်း ကာလ ထိ
စီမံကိန်းအမည်
မှတ်ချက်
၁။World Vision 
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၃၀.၃.၂၀၁၈
၂၉.၃.၂၀၂၁
ရပ်ရွာအခြေပြုလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။Save the Children
ဗြိတိန်နိုင်ငံ
MoU
၉.၇.၂၀၁၈
၈.၇.၂၀၂၁
ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စီမံ အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ အာဟာရနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံ အရေးပေါ် ကာလများတုန့်ပြန်မှုစီမံကိန်း

၃။HelpAge International (Myanmar)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ
MoU
၂၀.၇.၂၀၁၅
၁၉.၇.၂၀၂၀
လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး၊ သက်ကြီးရွယ်အို များနှင့် အခြားထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ၏ ဆင်းရဲမှုလျော့နည်း သက်သာစေရေး ဆောင် ရွက်ပေးသော စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄။Mercy Corps (MC) Myanmar
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၁၂.၇.၂၀၁၇
၁၁.၇.၂၀၂၀
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောက်ပံ့ကူညီမှု လိုအပ်နေ သော ရပ်ရွာလူထုအား လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၅။Association for Aid and Relief (JAPAN) 
ဂျပန်နိုင်ငံ
MoU
၉.၄.၂၀၁၈
၈.၄.၂၀၂၁
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အလုပ် အကိုင်ရရှိရန် ပံ့ပိုးမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာ စေရန်၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူ များ၏ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မြင့်မား လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၆။Trocaire
အိုင်ယာလနနိုင်ငံ
MoU
၂၂.၁.၂၀၁၈
၂၁.၁.၂၀၂၁
အမျိုးသမီးများစွမ်းပကားမြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုစီမံကိန်း၊ သဘာဝသယံ ဇာတရင်းမြစ်ရပိုင်ခွင့်များစီမံကိန်း၊ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၇။New Humanity Myanmar
အီတလီနိုင်ငံ
MoU
၁၇.၅.၂၀၁၈
၁၆.၅.၂၀၂၁
ထိခိုက်လွယ်သူများသို့ လူမှုရေးအကူအညီ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းစီမံကိန်း (အထူးသဖြင့် အခက်အခဲ
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်
၈။World Education
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၇.၁၁.၂၀၁၇
၆.၁၁.၂၀၂၀
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော ကလေးလူငယ်လူရွယ်များအား ရပ်ရွာအခြေပြု ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်သင်တန်းများ ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းစီမံကိန်း

၉။Diakonia
ဆွီဒင်နိုင်ငံ
MoU
၁၂.၃.၂၀၁၈
၁၁.၃.၂၀၂၁
Genderနှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့်လူငယ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း

၁ဝ။Good Neighbors International (Myanmar)
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ
MoU
၃၀.၄.၂၀၁၉
၂၉.၄.၂၀၂၂
ကလေးသူငယ်ဦးတည်သော လူထုအခြေပြု ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း

၁၁။Mine Advisory Group (MAG)
United Kingdon
MoU
၃၀.၃.၂၀၁၈
၂၉.၃.၂၀၂၁
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိုင်းအန္တရာယ်ကျရောက် နေခြင်းနှင့် မိုင်းအန္တရာယ်ရှိနေသော ပြည်သူ များအား လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု ဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း

၁၂။Danish Refugee Council (DRC)
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ
MoU
၃၁.၅.၂၀၁၈
၃၀.၅.၂၀၂၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သော အသိ ပညာပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အမူအကျင့် ပြောင်းလဲ စေရန်နှိုးဆော်ပေးခြင်းဖြင့်မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ သေဆုံးမှုတို့ကို လျော့ကျစေ ခြင်း၊ မြေမြှုပ်မိုင်းရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ် နေရာဒေသအား အကူကိရိယာမပါဘဲ သတင်း အချက်အလက် ကောက်ယူစုဆောင်းရန်အတွက် အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ခြင်းဖြင့် မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းသည့် မိုးပလပ် မြေဖြစ်စေရန် ပထမအဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိုင်းထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသောသူများနှင့် မသန်စွမ်း သူများအား (၄င်းတို့၏မိသားစုနှင့် အခြားရပ်ရွာလူထုများအပါအဝင်) အသက်မွေးမှုနှင့် လူမှု စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးအပ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထု၏ အသိပညာနှင့် စွမ်းရည်တို့ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကလေးသူငယ်များအား ခေါင်း ပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြု လုပ် ခြင်း၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက် နာကျင်စေခြင်းနှင့် အခြားသောအန္တရာယ်ရှိ သည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေ ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စီမံကိန်း

၁၃။Community And Family Services International (CFSI)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ
MoU
၄.၂.၂၀၁၆
၃.၂.၂၀၂၀

လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းပညာရေးစီမံကိန်း (SWEP / Myanmar)

Social Work Education Project in Myanmar (SWEP/ Myanmar)

MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၄။Population Services International (PSI )
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၁၇.၃.၂၀၁၇
၁၆.၃.၂၀၂၀
မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမားရေး၊ လူမှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း​ များ ဖော်ဆောင်ပေးရေး လုပ်ငန်းစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၅။People In Need
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
MoU
၂၃.၅.၂၀၁၇
၂၂.၅.၂၀၂၀
ရပ်ရွာအခြေပြု ကလေးသူငယ်ကာကွယ် စောင့် ရှောက်ရေးစီမံကိန်းနှင့်အရပ်ဘက် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့အစည်း များ၏စွမ်းရည်မြင့်မားရေးမြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၆။Association Francois – Xavier Bagnound (AFXB)
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ
MoU
၁၂.၇.၂၀၁၇
၁၁.၇.၂၀၂၀
အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကျား/မ လူမှုရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၇။Voluntary Service Overseas
ဗြိတိန်နိုင်ငံ
MoU
၈.၁၂.၂၀၁၇
၇.၁၂.၂၀၂၀
အမျိုးသမီးများ၏ဖွင့်ဟပြောဆိုမှု အသံအားကောင်း လာစေခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာစေရန်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားကောင်း လာစေရေး၊ လူငယ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၈။Community Partners International
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၁၂.၃.၂၀၁၈
၁၁.၃.၂၀၂၁
အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ ရပ်ရွာ အထောက်အကူပြု ထူထောင်ခြင်း စီမံကိန်း

၁၉။Action Aid Myanmar
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ
MoU
၉.၇.၂၀၁၈
၈.၇.၂၀၂၁
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သောပြည်သူ များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက် များနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင် ရေး၊ အခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ် ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် လျော့ကျမှုများလျော့ကျအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ကျမှုများပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအတွက် ကွန်ယက်များထူထောင်ပေးခြင်း စီမံကိန်း

၂ဝ။Care International Myanmar
ဘယ်လ်ဂျီယန် နိုင်ငံ
MoU
၂၇.၁၁.၂၀၁၈
၂၆.၁၁.၂၀၂၁
Care International အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစီမံကိန်း

၂၁။Christian Aid
ဗြိတိန်နိုင်ငံ
MoU
၁၈.၇.၂၀၁၇
၁၇.၇.၂၀၁၉
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုး သမီးများပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ နှင့် အမျိုးသမီးများ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၂။Japan Heart
ဂျပန်နိုင်ငံ
MoU
၂၀.၁၀.၂၀၂၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၃
အမြင်အာရုံ မသန်စွမ်းသူများအား အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာသင်ကြားပေးခြင်း၊ ကွမ်းခြံ ကုန်း မြို့နယ်ရှိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ကလေးသူငယ်များအား ပညာရေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပရဟိတ ဂေဟာတွင် စောင့်ရှောက်ထားသော ကလေး များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

၂၃။The Foundation Terredes Hommes (Tdh-L)
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ
MoU
၂၉.၇.၂၀၁၆
၂၈.၇.၂၀၁၉
ကလေးသူငယ်အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင် ရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အရေးပေါ်အခြေ အနေတွင် ကဏ္ဍစုံတုန့်ပြန်နိုင်ရေးစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၄။Child Fund Myanmar (CFM)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ
MoU
၂၁.၇.၂၀၁၆
၂၀.၇.၂၀၁၉
လူထုအခြေပြုကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးနှင့် ကလေးသူငယ်ဗဟိုပြုလူမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၅။DanChurch Aid (DCA)
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ
MoU
၁၈.၆.၂၀၁၄
၁၇.၆.၂၀၁၉
မြေမြှပ်မိုင်းနှင့်စစ်ကျန်ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများ၏ ခြိမ်း‌ခြောက်မှု အန္တရာယ်လျော့ချရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂၆။Triangle GH
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊
MoU
၁၅.၁၁၂၀၁၆
၁၄.၁၁၂၀၁၉
မသန်စွမ်းသူများကို ဦးတည်သော အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် ခြင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်သော မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုထောက်ပံ့မှုမှတဆင့် ထိရှလွယ်မြို့ ပေါ်ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှု နှင့် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုတိုးတက်လာရေး၊ ချင်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သော ထိရှလွယ် ပြည်သူများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေး စီမံကိန်း
MoU ထပ်မံရေး ထိုးရန်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂၇။Plan International Myanmar
ဗြိတိန်နိုင်ငံ
MoU
၃၀.၈.၂၀၁၆
၂၉.၈.၂၀၁၉
အစောပိုင်းကာလ ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့် ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကလေးသူငယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ကလေး ဗဟိုပြုဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်း၊ ကလေးဗဟိုပြုအရေးပေါ် ဘက်စုံတုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း စီမံကိန်း
ယခုအခါတွင်LoAရေး ထိုးရန်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။
၂၈။Latter Day Saint Charities (LDSC)
အမေရိကန်နိုင်ငံ
MoU
၁၄.၇.၂၀၁၆
၁၃.၇.၂၀၁၉
မသန်စွမ်းများနှင့် မိဘများကလေးများအား လူ သားချင်း ကူညီစောင့်ရှောက်‌​ရေး သောက်သုံး ရေသန့် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်။
ယခုအခါတွင်LoAရေး ထိုးရန်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။
၂၉။The Nippon Foundation (TNE)
ဂျပန်နိုင်ငံ
Work Plan
၂.၁၂.၂၀၁၆
၁.၁၂.၂၀၂၁
မသန်စွမ်းသူများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်း သူများ၏ အရည်အသွေး ပိုမိုတိုးတက်လာ စေရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ခွင့်လမ်းများပိုမိုရရှိ စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်း
The Nippon Foundation (TNE)
၃ဝ။Kyoshin Company Limited
ဂျပန်နိုင်ငံ
LTA
၂၉.၇.၂၀၂၀
၂၈.၇.၂၀၂၃
သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
Kyoshin Company Limited 
၃၁။Care Support Clover
အမေရိကန် နိုင်ငံ
LTA
၂၉.၇.၂၀၂၀
၂၈.၇.၂၀၂၁
ဂျပန်နည်းစနစ်ဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့် ရှောက်ရေး၊ သူနာပြုအကူနည်းပညာများ သင်ကြားနိုင်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပညာသင် စေလွှတ်ခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိရေးစီမံကိန်း
Care Support Clover 
၃၂။World Learning
အမေရိကန် နိုင်ငံ
Project Agreement
၂၅.၇.၂၀၂၀
၂၄.၇.၂၀၂၁
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင် ရည် မြင့်မားလာစေရေး စီမံကိန်း

၃၃။American Refugee Committeee (ARC)
အမေရိကန် နိုင်ငံ
Project Agreement
၂.၁၂.၂၀၁၉
၁.၁၂.၂၀၂၀
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့မှ မွေးဖွား လာသော အသက် (၂) နှစ်အောက် ကလေး သူယ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ဆောင်ရွက် ပေးသည့် စီမံကိန်း
American Refugee Committeee (ARC)
MOS

DSW

DDM

DOR