ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် ထားရှိသောဂေဟာ/ရိပ်သာတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသည့် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ စားဝတ်နေရေးဖူလုံနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှခွဲဝေရရှိသည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှခွဲဝေ၍ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ပါသည်။၂။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် စေတနာ့...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

သမိုင်းနောက်ခံလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားပေးကူညီမှု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖန်တီးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ယနေ့အချိန် အထိ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လူမှုဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားလာပါက ဘေးသင့်ပြည်သူများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

No data to display