ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သမိုင်းနောက်ခံ

  • လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားပေးကူညီမှု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖန်တီးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ယနေ့အချိန် အထိ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လူမှုဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ စီမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက လည်း ဟန်ချက်ညီညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။
  • ၁၉၅၃ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ခွင့်ပြု သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုအတွက် လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက် ရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား ကြီးကြပ်၍ ထောက်ပံ့ကြေးများပေးရေးလုပ်ငန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်အချို့က ဆင်းရဲ၍ အတိဒုက္ခရောက်နေကြသော မိဘမဲ့ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ခိုကိုးရာမဲ့အမျိုးသမီးများ၊  သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရန် အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ စောင့်ရှောက်မှု ပြုပေးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းသို့စောင့်ရှောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်ကသာမက ပြည်သူလူထုကလည်း အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • ယင်းသို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းရပ်များ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေရေး အတွက် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများအား ဆန်၊ စားစရိတ်၊ ဝတ်စရိတ်၊ ထောက်ပံ့ကြေးငွေနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

   (က) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့                       အစည်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ထောက်ပံ့မှုများ ပေးနိုင်ရန်၊

   ( ခ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောကလေးသူငယ်များအားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်၏အရန်အင်အားစုတွင်တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်လာစေရန်၊ 

   ( ဂ) တည်ထောင်ထားရှိသော ဂေဟာ/ရိပ်သာ/ ကျောင်းများတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသူများကို ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီနည်းစနစ်ကျကျ စောင့်ရှောက်မှုများပေးနိုင်ရန်၊           (ဃ) ဂေဟာများတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသော ကလေးသူငယ်များအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်မှုအပြင် ကလေးသူငယ်သူငယ်အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်စေရန်၊   

   ( င) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများကို ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေရန်။  

ထောက်ပံ့ပေးသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏စာရင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

        (က)  လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာ                      -    (၂၃၁) ခု 

        ( ခ)  မသန်စွမ်းဂေဟာ                                          -     (၁၂) ခု 

  ( ဂ) ဘိုးဘွားရိပ်သာ                                               -    (၈၃) ခု 

    (ဃ)  အမျိုးသမီးဂေဟာများ                                      -    (၁၃) ခု

      ( င) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်းများ      -    (၁၅၄၅) ကျောင်း

        ( စ) လူငယ့်ရိပ်သာများ                                          - (၂၈)ကျောင်း

       (ဆ) စေတနာမူလတန်းညကျောင်းများ                   -    (၁၉) ကျောင်း 

       ( ဇ) မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ (မရမ်းချောင်းကျေးရွာ  ) -    (၁) ခု 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် COVID-19ကာလအတွင်း စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်(CERP) အရ ဂေဟာ/ရိပ်သာများသို့ တစ်ဦးလျှင် ၅၀ဝိ/နှုန်းဖြင့် ရက် ၃၀အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၀၈.၉၁၅ သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

ထောက်ပံ့ပေးမှုအဆင့်နှင့်ထောက်ပံ့နှုန်းထားများ 


စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာ၊ မသန်စွမ်း ဂေဟာ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့် အမျိုးသမီးဂေဟာများသို့ အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့ပေး လျက်ရှိပါသည် -

     (က) ပထမအဆင့်တွင်ဆန်ဘိုးငွေထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

        လူ(၁)ဦး (၁)နှစ် - ၅၄၀၀၀/-

     ( ခ ) ဒုတိယအဆင့်တွင်ဆန်နှင့်စားစရိတ်၊ဝတ်စရိတ်များထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

          လူ(၁)ဦး  (၁)နှစ်  - စားစရိတ်   ၇၃၀၀၀/-

                      -  ဝတ်စရိတ်   ၂၀၀၀၀/-

     ( ဂ ) တတိယအဆင့်တွင်ဆန်၊စားစရိတ်၊ဝတ်စရိတ်နှင့်ဂေဟာမှူးလစာများ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

          ဂေဟာမှူးလစာ(၁)ဦး  (၁)လ၃၀၀၀၀/-  (၁)နှစ် ၃၆၀၀၀၀/-

ကျန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားအောက်ပါအတိုင်းထောက်ပံ့ပေးပါသည်-

    (က)  ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမ (၁)လ၅၀၀၀၀/-၊  စာသင်ဆရာမ  (၁)လ၃၀၀၀၀/-

( ခ )  လူငယ့်ရိပ်သာနှင့်စေတနာမူလတန်းညကျောင်းများသို့ဆရာဂုဏ်ပြုစရိတ်၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊လျှပ်စစ်မီတာခ၊စာရေးကိရိယာနှင့်ပရိဘောဂထောက်ပံ့ 

 ကြေးများထောက်ပံ့ပါသည်။

( ဂ) ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်များစောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်၎င်းတို့အားကျွေးမွေးရန်အတွက် လူ(၁)ဦးလျှင် (၁)ရက်၅၀၀/-နှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ပေးမှုစနစ်

ဂေဟာများကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်များပေးအပ်နိုင်ရန် အောက်ပါအထောက်အထားများနှင့်တကွ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည် -

(က)  ဂေဟာရှိကလေး/ဘိုးဘွားလူဦးရေစာရင်း

( ခ)  ဂေဟာကြီးကြပ်မှုကော်မတီစာရင်း (သက်ဆိုင်ရာထွေ/အုပ်တစ်ဦးပါရမည်)

( ဂ)  ဂေဟာပိုင်အဆောက်အဦစာရင်း

(ဃ)  ဂေဟာပိုင်မြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား

  ( င)  ဂေဟာပိုင်ပစ္စည်းစာရင်း

( စ)  အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်လျှောက်ထားပြီးကြောင်းပုံစံ(ခ)မိတ္တူ

  (ဆ)  သက်ဆိုင်ရာဂေဟာ၏အသိအမှတ်ပြုလျှောက်လွှာ

  ( ဇ)  ဂေဟာပိုင်ငွေစုစာအုပ်မိတ္တူ

(ဈ)  သက်ဆိုင်ရာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးမှူး၏စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းနှင့်ထောက်ခံချက်

(ည)  ဂေဟာဆိုင်းဘုတ်နောက်ခံနှင့်ကလေး/ဘိုးဘွားအုပ်စုလိုက်ဓါတ်ပုံ (၄"x ၆")   


MOS

DSW

DDM

DOR