ရွှေဘိုမြို့

(၆.၇.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်လုပ်နည်းသင်တန်းအား သင်တန်း သား (၂၀)ဦးဖြင့် ရွှေဘိုခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၌ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။


(၇.၇.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ပန်းအလှပြင်သင်တန်းအား သင်တန်းသူ(၂၀)ဦးဖြင့် ရွှေဘိုခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၌ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ


MOS

DSW

DDM

DOR