စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့ မနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း(၁၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဌဖြစ်သူ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးက အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီဝင်များက လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနအလိုက်အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ


MOS

DSW

DDM

DOR