လွှတ်တော်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ


No data to display

...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးမြင့်ဦး သနပ်ပင်မဲဆန္ဒနယ်် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊သနပ်ပင်မြို့နယ်ရှိ ဒီရေတိုက်စား ကမ်းပါးပြိုခြင်း ခံရသ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် အဆိုများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါက်တာမောင်သင်း မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခု...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်