တင်ဒါ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနသည် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖိုင်ဘာစက်လှေ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီနှင့် ရေသန့်စက်များကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူလိုပါသည်-

စဉ်

ပစ္စည်းအမည်

အရေအတွက်

ပေးပို့ရမည့်နေရာ

ကြမ်းခင်းဈေး

Lot 1

ဖိုင်ဘာစက်လှေ

(20)HP ()ဦးဆံ့

(၁၀)စီး

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (ရန်ကုန်မြို့)

,၉၀၀,၀၀၀/-

(၁ စီးနှုန်း)

Lot 2

ဖိုင်ဘာစက်လှေ

(30)HP (၁၂)ဦးဆံ့

(၁၀)စီး

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (ရန်ကုန်မြို့)

,၈၀၀,၀၀၀/-

(၁ စီးနှုန်း)

Lot 3

ဖိုင်ဘာစက်လှေ

(40)HP (၁၄)ဦးဆံ့

()စီး

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (ရန်ကုန်မြို့)

,၈၀၀,၀၀၀/-

(၁ စီးနှုန်း)

Lot 4

လူကြီးဝတ် အသက်ကယ်အင်္ကျီ

(၁၀၀၀)ထည်

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (ရန်ကုန်မြို့)

၁၅,၀၀၀/-

(၁ထည်နှုန်း)

Lot 5

ကလေးဝတ်

အသက်ကယ်အင်္ကျီ

(၁၀၀၀)ထည်

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (ရန်ကုန်မြို့)

,၅၀၀/-

(၁ထည်နှုန်း)

Lot 6

ရေသန့်စက်

()လုံး

ဗဟိုသိုလှောင်ရုံ (မန္တလေးမြို့)

,၅၀၀,၀၀၀/-

(၁လုံးနှုန်း)

 

၂။       တင်ဒါလျှောက်လွှာများနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်-

          (က)    တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်       -    (၂၆- ၅၂၀၂၁)ရက်မှ (၁၅-၆- ၂၀၂၁)ရက်အထိ

                                                                         ရုံးအချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။


          ()     တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ကာလ       -    (-၆ -၂၀၂၁)ရက် (၀၉:၃၀)နာရီမှ

                                                                          (၁၈-၆- ၂၀၂၁ရက် (၁၆:၃၀)နာရီအထိ

()     တင်ဒါရောင်းချမည့်နေရာ           -    ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

()    တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေ့နှင့်နေရာ   -    ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

   ဦးစီးဌာနတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို  ထပ်မံအသိပေးအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။)

၃။      အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇၄၀၄၃၉၅၊ ၀၆၇၄၀၄၃၆၉ သို့ (၀၉:၃၀နာရီမှ (၁၆:၃၀နာရီအတွင်း ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။တင်ဒါကော်မတီ


 


MOS

DSW

DDM

DOR