ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ကျောင်းတည်နေရာ
ရန်ကုန် CWCD  -    တွံတေးမြို့နယ်၊ အလံအုပ်ကျေးရွာ၊ ကျိုက်ဖူးကျိုက်ပါဘုရားလမ်း
                                ဖုန်းနံပါတ် -  ၀၉ ၈၆၁ ၉၃၄၂
ရည်ရွယ်ချက်

 • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများသင်ကြားပေးရန်၊
 • HIV/ AIDS ဖြစ်သော အမျိုးသမီးများဘဝ သာယာလှပစေရန်၊
 • ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန်၊
 • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာနိုင်စေရန်၊
 • လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရန်။
     

လက်ခံသည့်အမျိုးအစား

 • ပြစ်ဒဏ်ကျကျောင်းသူများ၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇ (က)အရ စောင့်ရှောက်နေသူများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများနှင့် မသန်စွမ်း ကျောင်းသူများ၊
   

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ

 • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊
 • တစ်ဦးချင်း အုပ်စုလိုက်  (Counselling / Life Skill ) ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
 • စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် တရားထိုင်စေခြင်း၊
 • အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာအနေဖြင့် စက်ချုပ်၊ ပန်းထိုး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံများဖြင့် အမျိုးသမီးသုံး အလှလက်ကိုင် အိတ်များနှင့် ထိုင်ဖျာများပြုလုပ်နည်း သင်ကြားပေးခြင်း၊
 • စာမတတ်သူများကို "အ" သုံးလုံး ပညာသင်ကြားပေးခြင်း။

အမျိုးသမီးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန(တွံတေး)တွင် ကျောင်းသူများအား
 "အ" သုံးလုံးပညာသင်ကြားပေးနေပုံ

အမျိုးသမီးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန(တွံတေး)တွင် ကျောင်းသူများအား နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးနေပုံ


MOS

DSW

DDM

DOR