ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်လာပါက အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးနှင့် အရေးပေါ်ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ စက်လှေ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီများနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကို ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျက်၊ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူရှင်များ ၏လှူဒါန်းမှုများနှင့် World Bank ၏ IRM အစီအစဉ်တို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်-

 • ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၇)စီး ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၁၃၀)ထည်၊ အသက်ကယ် ဘောကွင်း(၁၀)ခုနှင့်အသက်ကယ်ကြိုး(၃)ခုထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ကယားပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၂)စီး ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၁၅)ထည်၊ အသက်ကယ် ဘောကွင်း(၁၀)ခုနှင့်အသက်ကယ်ကြိုး(၃)ခုထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၁၉)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၅၀)ထည်၊ အသက်ကယ် ကြိုး(၅)ခုနှင့်ချိန်းဆော(၃)ခုထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၃)စီး နှင့်အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၁၀)ထည်၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • မွန်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၃၂)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၈၀)ထည် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၃၄)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၅၄၅၀) ထည် ထောက်ပံ့ပေး ခြင်း
 • ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၆)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၀)ထည် နှင့် ချိန်းဆော (၁)ခု ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၅၃)စီး နှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၁၄၂၅)ထည် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၄၃)စီး နှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၄၉၀)ထည် ထောက် ပံ့ပေးခြင်း
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၄၄)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၆၀)ထည် ထောက် ပံ့ပေးခြင်း
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၈)စီး ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၀)ထည် နှင့် အသက် ကယ်ဘောကွင်း(၃၀)ခု ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၁၇)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၁၆)ထည်၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၅၅)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၁၉၀)ထည်၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၁၁)စီး နှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၃၀)ထည်၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်း စက်လှေ(၁၄)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၅၀)ထည်၊ အသက် ကယ်ဘောကွင်း(၂၀)ခုနှင့် အသက်ကယ်ကြိုး(၁၀)ခုနှင့် ချိန်းဆော(၅)ခု ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း


MOD

DSW

DDM

DOR