(၉.၇.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် Gender / CEDAW / NSPAW အသိပညာပေး သင်တန်းအားခရိုင်အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်ဌာနဆိုင်ရာများ ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းမှ မူကြိုဆရာမများ ၊ မိခင်ဝိုင်းခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် သင်တန်းသား(၃၀)ဦးဖြင့် ရွှေဘိုခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၌ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ


MOS

DSW

DDM

DOR