လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန သတင်း

        လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ဉီးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံ ခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (Nationwide Case Management Supervision Unit – NCMSU) ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ NCMSU အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ယင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် NCMSU အဖွဲ့(ဗဟို)နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ Working Group ဖွဲ့စည်းထားပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ် TOR(Term of Reference) များရေးဆွဲတင်ပါကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၆)ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

          လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ကလေးသူငယ်များအပေါ် ဆိုးရွားပြင်းထန်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ ပျောက်ဆုံးသွားသောကလေး သူငယ်များ၊ စောင့်ရှောက်သူမဲ့ကလေးသူငယ်များ၊ လူကုန်ကူးခံရသောကလေးသူငယ်များ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသောကလေးသူငယ်များ၊ ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော ကလေးသူငယ်များ စသည့်ကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ကလေးသူငယ် ကိစ္စရပ်များ သာမက ကျား/မအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များ (Gender Base Violence)၊ တိုင်စာများ၊ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာနှင့် Help Line မှ ရရှိသည့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

        လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသောကလေး သူငယ်များအတွက် နစ်နာကြေးပံ့ပိုးပေးပါကြောင်း၊ တရားရုံးရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက် ခရီးစရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးပါကြောင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများ (Legal Aids) ရရှိအောင် ချိတ်ဆက်ဆောက်ရွက်ပေးပါကြောင်း၊ စိတ်လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ (Psycho Social Support) များ ဆွေးနွေးပေးပါကြောင်း၊ ပြင်းထန်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုများ (Severe Trauma and Stress) အတွက် ကျွမ်းကျင်သူ Counsellor များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း များကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့် ပြည့်တန်ဆာဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခြင်း
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပသည့် စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွင်း Covid-19 ‌ကြောင့် ကျား၊မရေးရာအပေါ် သက်ရောက်မှုများဆိုင်ရာ Virtual အသိပညာပေးသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ မှ လူငယ်ရေးရာကော်မတီ၏ လူငယ်ရေးရာ မူဝါဒဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံချက် (၂၀၂၀-၂၀၂၄)မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် လူငယ်စွမ်းရည် မြှင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

MOD

DSW

DDM

DOR