ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အသက် (၈၅)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများအား လူမှုရေး ပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းအနေဖြင့် အဘိုး အဘွား တစ်ဦးလျှင် တစ်လ ၁၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် (၃) လ တစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တတိယသုံးလပတ် (ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်) အတွက် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်မှ လူမှုရေးပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော အသက် (၈၅) နှစ် နှင့်အထက် ဘိုးဘွား စုစုပေါင်း ၅၈၂၅ ဦးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ စုစုပေါင်း ၁၇၄,၇၅၀,၀၀၀/- ကျပ်အား ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ငွေများအား သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအတွင်းရှိ သက်ကြီးဘိုးဘွား များအား အိမ်တိုင်ရာရောက် ထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ


MOS

DSW

DDM

DOR