(၉.၃.၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ရုံးခန်းမတွင် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးနှင့် မုဒုံမြို့နယ်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ " မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေနှင့် မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေး" Talk Show ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ


MOS

DSW

DDM

DOR